Omvikningskupa

Omvikningskupan är den del som förbinder hängrännan med stupröret. Vår omvikningskupa är tillverkad så att den ska smälta in i systemet och samtidigt sitta tätt mot alla delar.

Var noga med att du köper rätt dimension av denna produkt. Du måste ha en som passar både dimensionen på hängrännan och dimensionen på stupröret.

Dimensioner

Möjliga kombinationer av dimensioner är först beroende av hängrännans dimension och benämns som enligt hängränna/stuprör.

Hängränna 100 mm

Möjliga dimensioner är 100/75 & 100/90.

Hängränna 125 mm

Möjliga dimensioner är 125/75, 125/90 & 125/100.

Hängränna 150 mm

Möjliga dimensioner är 150/75, 150/90, 150/100 & 150/110.


Färger

Färger

Produkten finns tillgänglig i samtliga färger.

Läs mer om färger

Röd 758
Svart
Vit
Brun
Grå
Brun 387
Tegelröd
Silvermetallic
Mörk Silvermetallic
Aluzink®
Dokument
Dokument Typ
Monteringsanvising Monteringsanvisning Ladda ner
Produktkatalog Produktbroschyr Ladda ner
Montering

Montering

Tänk på att du inte får använda vinkelslip när du tar upp hålet i hängrännan. Du måste endera använda bågfil eller plåtsax.

Du kan läsa mer om detta i installationsguiden som finns att ladda ner under fliken dokument.

Se monteringsvideo

Förpackning

Kolumnen Produktnummer visar vårt artikelnummer där 'x' ersätts med siffra för färg.

Dimension (mm) Antal/förp. Produktnr
100/75 25 x4160x
100/90 25 x4161x
125/75 25 x0160x
125/90 25 x0161x
125/100 24 x0162x
150/75 20 x1160x
150/90 20 x1161x
150/100 20 x1162x
150/110 20 x1163x