Formstabilitet

Kvalitet är inte bara en fråga om korrosionsresistens eller kulörbeständighet. Det är också en fråga om hållfasthet och stabilt material. Hängrännan och dess fäste utsätts vintertid för höga belastningar av blöta snötäcken som tynger hängrännan. Liksom hängrännan utsätts för belastning då en stege lutas mot den. Kroken måste vara utav sådan kvalitet att den klarar denna tyngd.

Wijo-systemet är det enda på marknaden med en platt krok av lackerad höghållfast stålplåt, hopvikt och sammanpressad i 4 lager. Detta utförande gör kroken exceptionellt stark. Tillsammans med formen och materialkvaliteten i övriga delar av systemet uppfylls de högsta klasserna i de svenska standarderna SS-EN1462 och SS-EN612 mer än väl.

Dokument Typ
RI.SE Typgodkännande Certifikat / Intyg Download
Datablad - GreenCoat RWS Certifikat / Intyg Download
Garanti Certifikat / Intyg Download