Kvalitet

Produkterna tillverkas av svenskt lackerat kvalitetsstål, GreenCoat RWS från SSAB. Stålkärnan är belagd med ett självreparerande zinklager. Ytan är lackerad med en high-built polyester som utvecklats för att motstå blekning av vind och solsken. Denna metod innebär att produkterna har en mycket god beständighet mot korrosion och färgskiktet kommer att behålla sin lyster under längre tid.

En viktig faktor vid val av takavvattningsprodukt är att systemet är lätt och enkelt att installera. Därtill skall det leva upp till sitt rykte och ha en livslängd om 20-30 år.

Alla delar i Wijos takavvattningssystem är tillverkade i en av Europas modernaste fabriker för takavvattning. På så vis kan vi garantera samma jämna kvalitet för alla delar i systemet.

Dokument Typ
RI.SE Typgodkännande Certifikat / Intyg Download
Datablad - GreenCoat RWS Certifikat / Intyg Download
Garanti Certifikat / Intyg Download