Färger till din takavvattning

I nedanstående tabell ser du de kulörer våra takavvattningsprodukter finns tillgängliga i. Eftersom plåten vi använder är färgbelagd (HBP-beläggning) innan vi bearbetar den så kan vi tyvärr inte erbjuda andra kulörer än vad vi har i vårt standardsortiment. Ett alternativ ifall man ändå vill ha en annan kulör är att välja *aluzink® och sedan måla produkterna själv. Dock kommer finishen inte att bli densamma som våra standardkulörer.

Alla kulörer utom *aluzink® är uppbyggd på samma sätt och är färgbelagd med sk. high-built polyester. *Aluzink® är uppbyggd på ett annat sätt och har istället för en HBP-beläggning ett ytskikt av aluminium och zink. Motståndskraften mot korrosion är minst lika bra hos *aluzink® som för plåt med HBP-beläggning.

Läs mer om materialet

Vi har försökt återge kulörerna så nära verkligheten som möjligt, men rekommenderar att du beställer plåtprover av din återförsäljare eller direkt av oss för exakt kulöråtergivning.

WIJO Färgkod anger de siffror som kompletterar Produktnumret på produktsidorna. Den första siffran anger den första siffran i produktnumret och den andra anger vad bokstaven ska ersättas med.

*Aluzink® är ett reg. varumärke under ArcelorMittal Dudelange S.A.