En flod av vatten

Takavvattning syftar till att skydda din fastighet från väta och leda vattnet bort från huskroppen på ett effektivt sätt.

Varje millimeter regn motsvarar en liter per kvadratmeter takyta. Så 20 mm regn under dagen på en takyta av 150 kvadratmeter ger 3 kubikmeter vatten att leda bort från huset. En häftig skur på 50 mm på samma tak ger 7,5 kubikmeter att leda bort på en timme.

Wijos takavvattningssystem är designat för att säkert och effektivt leda bort regnvatten för att undvika fuktskador på grund och källarväggar.

Dokument Typ
RI.SE Typgodkännande Certifikat / Intyg Download
Datablad - GreenCoat RWS Certifikat / Intyg Download
Garanti Certifikat / Intyg Download