Rännkrokar

Rännkroken håller hängrännan på plats under takkanten. Eftersom byggnader kan se ut på många olika sätt så behövs också olika typer av rännkrokar beroende på installation.

Vid en nybyggnad eller ett byte i samband med att taket också läggs om gör det möjligt att använda längre krokar som förbockas och monteras på nedersta takläkten under taket. Annars finns alternativ för att sätta kroken direkt på takfotsbrädan. I dessa fall avgör vinkeln på takfotsbrädan vilka krokar som är lämpliga. Vi har dels en ställbar krok som du kan använda oavsett om takfotsbrädan är lodrät eller vinkelrät mot taket. Den har färdiga inställningar för de vanligaste taklutningarna. Du ställer in lutningen på marken innan du monterar kroken vilket underlättar installationen.