Material

Wijos takavvattningsprodukter tillverkas av svenskt stål utvecklat för takavvattning - GreenCoat RWS.

För korrosionsbeständigheten är det av vikt att stålkärnan och dess skyddande zinkskikt är av välbeprövad kvalitet.

Stålkärnan omges av ett 20 µm tjockt zinkskikt (275g/m2). Detta lager är självreparerande. Det flytande zinkskyddet reparerar skador som uppkommer vid installation då exempelvis en bågfil används för att dela en hängränna.

Färgskiktet skapar den estetiska kvaliteten. Det material vi använder är belagt med sk. high-built polyester som till skillnad mot vanlig polyester eller plastisol har en förbättrad formula för att klara intensivt solsken och högre yttemperaturer. Därigenom är materialet mer kulörbeständigt.

Genom att kombinera det galvaniserade stålmaterialet med HBP-beläggning så är förutsättningarna uppfyllda för en god korrosionsbeständighet. Bättre än den vanligt förekommande polyesterbelagda plåten och bättre kulörbeständighet än t.ex. plastisolbelagd plåt.

Dokument Typ
RI.SE Typgodkännande Certifikat / Intyg Download
Datablad - GreenCoat RWS Certifikat / Intyg Download
Garanti Certifikat / Intyg Download