Påskjutsrör

Påskjutsröret använder du som anslutning till renstratten. Den passar över stupröret så monteringen av renstratten blir enklare och minimerar i sin tur vattenstänk när regnvattnet träffar gallret i renstratten. Änden på påskjutsröret är snedkapat för att passa vinkeln på gallret i renstratten.

Längden på röret från topp till spets är 335 mm.


Färger

Färger

Produkten finns tillgänglig i samtliga färger.

Läs mer om färger

Röd 758
Svart
Vit
Brun
Grå
Brun 387
Tegelröd
Silvermetallic
Mörk Silvermetallic
Aluzink®
Dokument
Dokument Typ
Monteringsanvising Monteringsanvisning Ladda ner
Produktkatalog Produktbroschyr Ladda ner
Montering

Montering

Du monterar påskjutsröret på stupröret ovanför renstratten. Påskjutsröret sätts fast i en av slitsarna i bakkant på renstratten.

Du kan läsa mer om detta i installationsguiden som finns att ladda ner till höger här intill.

Se monteringsvideo

Förpackning

Kolumnen Produktnummer visar vårt artikelnummer där 'x' ersätts med siffra för färg.

Dimension (mm) Antal/förp. Produktnr.
75 16 x415x8
90 16 x015x8
100 12 x215x8
110 12 x315x8