Nordprofil Byggplåt Luleå AB

Om företaget

Vi är en av Norrlands största tillverkare av byggplåt med tillbehör. Vår vision är att vara branschens bästa partner med kvalitet, kunnande och flexibilitet som våra starkaste kärnvärden. Att utgå från kundens behov och leverera bra kvalitet och ge god service, det är det viktigaste för oss!

Produkterna som säljs är tak- och fasadplåt med tillbehör, såsom plåtlister och beslag, takstegar, takrännor, taksäkerhet, plåtinklädnad för till exempel villa, maskinhallar och industribyggnader. Koncernen är privatägd och den samlade kompetensen inom plåtslageri uppgår till åtskilliga decennier.

Bragegatan 2
97436 Luleå
Sverige