Renstratt / Renstratt Lövis

Renstratten använder du för att hindra löv och kvistar från att orsaka stopp i markavloppet. Renstratten och den självrensande renstratten Lövis passar direkt i markavlopp 110 mm. För att passa mindre dimensioner använder man en "muff till renstratt".

Alla renstrattar är tillverkade i plast. Galler till Renstratt Lövis ingår, men går även att köpa som reservdel ifall den skulle behöva bytas ut.

Det finns även lock som passar Renstratt Lövis. Locket monteras så den täcker ungefär halva öppningen och därmed hindrar vatten att spruta ut ur renstratten vid kraftiga regn. Locket finns enbart i grönt.

Rännsil är ett alternativ till renstratt, men de kräver att du manuellt måste rensa hängrännan från skräp då det stannar där.

Dagvattensil

Dagvattensilen är en äldre typ av lövavskiljare och är tänkt att hänga i stupröret som är kopplat till markavloppet. Ovanför dagvattensilen sätter man lämpligast ett påskjutsrör som går fritt utanpå stupröret ovanför.


Färger

Färger

Produkten finns tillgänglig i samtliga färger. Eftersom dessa produkter tillverkas i plast istället för stålplåt så kan kulören skilja något från övriga detaljer.

Läs mer om färger

Röd 758
Svart
Vit
Brun
Grå
Brun 387
Tegelröd
Silvermetallic
Mörk Silvermetallic
Aluzink®
Dokument
Dokument Typ
Monteringsanvising Monteringsanvisning Ladda ner
Produktkatalog Produktbroschyr Ladda ner
Montering

Montering

För att underlätta monteringen använder du ett påskjutsrör ovanför renstratten. Det gör att du lätt kan lyfta på denna för att rensa ur renstratten ordentligt.

Du kan läsa mer om detta i installationsguiden som finns att ladda ner till höger här intill.

Se monteringsvideo

Förpackning

Kolumnen Produktnummer visar vårt artikelnummer där 'x' ersätts med siffra för färg.

Produkt Antal/förp. Produktnr
Renstratt 20 x022x0
Muff till renstratt 20 x023x0
Renstratt Lövis (självrensande) 9 x0290x
Galler till Lövis 10 x0291x
Dagvattensil 54 x02800