Dimensionering

Hur dimensionerar du vattenavrinningen till ditt hus? Hur många stuprör behöver du? Vilken lutning ska hängrännan ha? Vilket avstånd ska det vara mellan rännkrokarna?

Det är många frågor man ställer sig när man ska byta eller bygga ny vattenavrinning till sitt hus eller fastighet. Vi sammanställer här de viktigaste sakerna att tänka på för vanliga bostadshus och lite större fastigheter.

Bild
Takvinkel

Hängrännor – diameter vid taklutning α <45º

Nominell diameter (mm) 100 125 150
Max takarea per stuprör 75 m2 125 m2 200 m2

Stuprör – diameter vid taklutning α <45º

Nominell diameter (mm) 75 87 100 110
Max takarea per stuprör 80 m2 125 m2 180 m2 230 m2

Vanliga kombinationer

I Sverige är den vanligaste kombinationen av dimensioner på hängränna & stuprör 125/90 mm, dvs. 125 mm hängränna kombinerat med 90 mm stuprör. Mindre byggnader har normalt 100/75 och på större byggnader eller vid färre antal stuprör används 150/100 mm.

Dimensioneringen skiljer alltså på hängränna och stuprör. Vi har 3 olika dimensioner på hängrännan - 100, 125 & 150 mm. Vi har 4 olika dimensioner på stuprör - 75, 90, 100 & 110 mm. Omvikningskupan som kopplar samman hängränna och stuprör finns i olika kombinationer beroende på dimension på hängrännan. De olika kombinationerna hittar du på produktsidan för omvikningskupan.

Lutning hängränna

Observera att lutningen på hängrännan ska vara 3-5 mm/m längs takfoten.

Antal stuprör

Rännkrokarna monteras med 60 cm centrumavstånd. Första och sista rännkrok monteras 10 cm från respektive rännkant.

Bild
Lutning per meter i en riktning

Vid huslängder upp till 10 m, lutar hängrännan i en riktning.

Bild
Lutning per meter i två riktningar

Vid taklängder mellan 10 och 20 meter behövs 2 stuprör. Då ska rännans högsta punkt vara på mitten och luta mot vardera stuprör. Se även monteringsanvisningen.

Dokument Typ
Produktkatalog Produktbroschyr Download
Monteringsanvising Monteringsanvisning Download