Isopartner AB

Om företaget

ISOPARTNER är en grossist med inriktning på att förse professionella entreprenörer inom isolering, plåt och passivt brandskydd med tekniska lösningar, väl beprövade produkter och säkra leveranser.

Företagsnamnet ISOPARTNER speglar vad vi alltid har varit. Våra kunder är inte bara kunder, de är partners och vårt mål är att stärka deras konkurrensförmåga så att de lyckas. För att vi ska kunna lyckas med det så måste vi vara tillräckligt flexibla att kunna erbjuda kundanpassade lösningar.

Med våra produkter bidrar vi till en minskad energiförbrukning, förbättrat inomhusklimat och skydd mot brandspridning.

Industrivägen 39C
433 61 Sävedalen
Sverige